Verhuurvoorwaarden

Wij houden bij Muntstad van heldere afspraken omtrent de huur van uw huurauto. Onze voorwaarden zijn kort en bondig. Geen gedoe achteraf.

Legitimatie
• In verband met de aangescherpte eisen van de verzekeringsmaatschappijen is bij het ophalen van de huurauto zowel een rijbewijs als een paspoort (ID-card) nodig.

Verzekering
• Alle auto’s zijn All Risk verzekerd met een eigen risico. Het eigen risico bedraagt € 450,00 per gebeurtenis. Voor € 7,50 per dag kan het eigen risico worden teruggebracht tot € 250,00.
• Voor bestuurders/huurders jonger dan 24 jaar geldt een eigen risico van € 450,00. Zij kunnen het eigen risico niet verlagen.
• In geval van bovenhoofdse schade aan een bestelauto geldt een verhoogd eigen risico tot maximaal € 1.500,00 voor auto’s met een gewicht lager dan 3.500 kg. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan: alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 cm onder de dakrand.
• Het is niet toegestaan met een Muntstad huurauto buiten EU-landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen.
• Bij diefstal, inbraak of schade wordt de huurder verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport met schadeformulier per omgaande aan de verhuurder toe te sturen. Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Borgstelling
• Bij het ophalen van de auto betaalt u de vooraf ingeschatte huursom vermeerderd met het afgesproken bedrag van het eigen risico. In verband met de borg voor een huurauto accepteren wij alleen pin of creditcard op naam van de huurder.
• Voor autoklassen vanaf de Volkswagen Golf is een credit card verplicht om de borg te voldoen; voor alle andere klassen (ook bedrijfswagens) geldt dat borgstelling met pin voldoende is.
Betaling
• De huurnota dient u direct te voldoen bij het inleveren van de auto, tenzij anders is overeengekomen.

Algemene bepalingen
• De bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
• Huurovereenkomst, legitimatie en betaalmiddel dienen alle op dezelfde naam te staan.
• een adreslegitimatie bijvoorbeeld in de vorm van een bank- of giroafschrift, telefoonrekening of salarisstrook (niet ouder dan 30 dagen).
• Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder opgave van redenen autoverhuur te weigeren.
• Het is verboden dieren te vervoeren in de huurauto’s.
• Roken in de auto’s van Muntstad is niet toegestaan. Bij overtreding worden reinigingskosten in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal € 150,00 excl. BTW.
• Huurder ontvangt de auto met een volle tank brandstof. Wij verwachten dat u de auto ook weer inlevert met een volle tank. Indien de auto niet afgetankt retourgebracht wordt, belasten wij u met een aftanktoeslag van € 5,00 excl. BTW bovenop de getankte brandstof.
• Inleveren en ophalen van huurauto’s buiten de openingstijden van onze vestigingen is niet mogelijk.
• Vervanging huurauto; Muntstad zal haar uiterste best doen om de door u gereserveerde auto te leveren. Wij behouden te allen tijde het recht om, indien nodig, een andere vergelijkbare huurauto ter beschikking te stellen.

BOVAG-voorwaarden
• Muntstad is lid van de afdeling Autoverhuur van de BOVAG. Derhalve worden de auto’s verhuurd onder BOVAG-voorwaarden.
• Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Maakt mobiliteit leuker én gemakkelijker.

Met vestigingen in Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Maarssen kan Muntstad Verhuur op flexibele wijze inspelen op de behoefte aan autoverhuur en shortlease constructies.

Alternate Text
Improve Your Experience You're using a web browser version we don't support. Try one of these options for better experience. IE icon